Sisse & Ib Larsen
Torebyvej 76
4891 Toreby L.
mobil: 2851 2178
mail: sisse-ib@TorebyPrivatPasningsordning.dk

startside - sitemap - links

GalleriMålsætningBetalingInfoVores hjem
Betaling

Økonomi

Søskenderabat

Udmeldelse

Kommunegrænse

Overflytning

Forsikring

Børnehave

Følg os på Facebook

Økonomi...

Vores private pasningstilbud, er en fritvalgs -ordning, hvor kommunen yder tilskud. Pengene følger barnet princippet
For at jeres barn kan blive passet hos os, skal I være aktive, dvs. opskrevet på kommunens venteliste, helst straks efter fødslen.

Siden 1 april 2007 kan dette gøres på nettet, eller henvend dig på kommunens pladsanvisning,.

Når I får tilbudt en kommunal plads, er det op til jer forældre, om I vil vælge vores private pasningstilbud i stedet for det kommunale og derefter hjælper vi med at ansøge om tilskud. Tilskuddet er nemt at få, med ganske få kriterier, som handler om at være skrevet op på kommunenes venteliste. Bemærk der er 1 måneds behandlingstid for tilskuddet.


Tilskuddet udgør for år 2021 Kr. 6280pr. mdr.

Jeres forældrebetaling udgør udover tilskuddet, for alle årets måneder Kr. 2920,- pr. mdr.

Der betales fuldt tilskud og  forældretakst, hver den 1. i måneden, selvom vi eller barnet holder ferie, fri, der er lukket eller barnet er syg. Tilskud,og forældretakst kan reguleres årligt, med 1 måneds varsel og med virkning fra 1 januar. Tilskud og forældretakst betales forud i måneden.

Copyright Sisse & Ib 2005